Skip to the content

Hervatting competitie

Andries Vanhoof
Andries Vanhoof

Beste leden, supporters, sympathisanten,... 

 

De kogel is door de kerk! Voetbal Vlaanderen heeft haar plannen m.b.t. de voortzetting van de competities bekendgemaakt. 

 

Wat de competitie van de eerste ploegen betreft, deze start in het weekend van 13 en 14/02. Enkel de geplande heenronde zal afgewerkt worden en op basis daarvan zullen stijgers en dalers bepaald worden. De jeugdcompetities zouden reeds een week vroeger starten en opgesteld worden in reeksen van 6 ploegen i.p.v. 8. Dit laatste om grote verplaatsingen te vermijden. Concreet starten de jeugdcompetities (regionaal en IP) op 06/02 en eindigen ze op 29/05. 

 

Als club zijn we uiteraard tevreden over het feit dat er zo weer wat perspectief gecreëerd wordt, hoewel het, gezien de huidige tendens in de gezondheidscijfers, verre van zeker lijkt of deze doelstelling gehaald zal worden. Wij hopen uiteraard ook dat er na nieuwjaar weer geshot mag worden maar blijven ook voorzichtig! Met een herstart, om dan een maand later weer te moeten stoppen omwille van een nieuwe piek in het aantal besmettingen, is niemand gebaat. 

 

Anderzijds, zijn we enorm ontgoocheld over de invulling van deze plannen, op zich. 

 

Wat de eerste ploegen betreft, vinden wij het allesbehalve ideaal om na een voorbereiding van amper 4 weken een doorstart te maken met een ultrakorte competitie. Sportief gezien, is dit allesbehalve evident. Het behalen van een kampioenstitel is één zaak. Echter, je zou maar eens in degradatienood verkeren en op basis van amper 15 wedstrijden een reeks moeten terugzakken. Ik kan me dan ook inbeelden dat de 3 tot 4 ploegen onderin de huidige rangschikking, verre van opgezet zijn met deze gang van zaken!

 

Extra-sportief, dreigt dit opzet echter ook de doodsteek te betekenen voor sommige amateurclubs. Eén van de voorwaarden die door 70% van de amateurclubs vooropgesteld was om met de eerste ploegen te herstarten, was het feit dat er terug onbeperkt publiek toegelaten zou worden en de kantines opnieuw zouden kunnen draaien. Of deze voorwaarden haalbaar zijn, durf ik sterk te betwijfelen. Zoals gezegd, de gezondheidscijfers van vandaag zakken nog amper en bij de beleidsmakers en virologen horen we steeds meer het signaal dat we eerder op de maand februari moeten mikken om voorzichtig te versoepelen (waaronder een heropening van de horeca). En als de horeca (en de kantines) dan al in februari weer open zou mogen, dan kunnen we ons best inbeelden dat meerdere supporters, ouders,... nog enige voorzichtigheid zullen hanteren en hun bezoek aan de kantine zullen beperken. 

Ook de organisatie van onze 'foot lunches' en andere events, is waarschijnlijk nog niet meteen aan de orde, terwijl dat dit net belangrijke events zijn om de club de nodige hoogst noodzakelijke inkomsten te bezorgen.

 

De grootste ramp dreigt echter voort te vloeien uit de voorgestelde planning van de jeugdcompetities. Zoals deze nu in de kalender opgenomen zijn, kunnen er amper of geen voetbaltornooien georganiseerd worden. Zoals eerder dit jaar reeds aangehaald, is zo'n jeugdtornooi voor ons en voor tal van andere clubs, naast het sportieve plezier, net hét evenement om het seizoen positief af te sluiten en eventuele financiële tekorten van het afgelopen seizoen dicht te fietsen. Zoals het er nu naar uitziet, zal ook dit dus niet mogelijk zijn, dit seizoen. De kans bestaat dus dat we, voor het 2de jaar op rij, deze inkomsten door onze neus geboord zien. Vorig seizoen lag het nog aan 'overmacht' door Covid. In 2021 lijkt een ondoordachte beslissing van onze 'voetballeiders' de boosdoener te worden! Ik hoop dan ook dat Voetbal Vlaanderen op z'n minst deze keuze herbekijkt! 

 

Wat ons betreft, heeft Voetbal Vlaanderen sowieso de unieke kans om de clubs op hun effen te laten komen, compleet gemist! Naar onze bescheiden mening, was het misschien beter de competitie voor de 1ste ploegen, volledig te schrappen en te herstarten in september 2021 (met dezelfde reeksindeling) en de focus vooral op een verkorte jeugdcompetitie te leggen, gevolgd door verschillende clubtornooien. Wat de 1ste ploegen betreft, was het misschien een mogelijkheid geweest om een alternatieve competitie (bv. Beker van Brabant) te spelen en zo voorzichtig ook daar weer wat inkomsten te genereren. 

 

Op die manier, zouden we onze jeugdspelers terug aan 't voetballen krijgen, het vormpeil van onze volwassen voetballers onderhouden én misschien terug een beetje kunnen beginnen sparen. Met een inkomstenverlies van ondertussen al meer dan 110.000€!! tussen maart en november, zou dit meer dan welkom geweest zijn. Maar daar besliste Voetbal Vlaanderen dus anders over! De clubs zullen, indien de plannen van Voetbal Vlaanderen effectief werkelijkheid worden, weer zelf de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen om deze nieuwe storm te overleven! 

 

Ons bestuur, medewerkers, trainers, coördinatoren, spelers,... hebben de afgelopen maanden meerdere keren hun veerkracht getoond! Ik ga ervan uit dat dit nu ook niet anders zal zijn, al wordt het elke keer lastiger! 

 

Namens de club,

 

Een bezorgde voorzitter

About the author

Onze partners