Skip to the content

Gedragdsregels spelers

De spelers worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!

Houding

SH001 De speler, trainer, afgevaardigde en medespelers door het geven van een hand. Zo is de trainer op de hoogte dat je bent aangekomen, maar dit is ook een vorm van beleefdheid.

SH002 De spelers verzamelen, tijdens de training, al omgekleed, in de kleedkamer op het aanvangsuur van de training en wachten, op een rustige manier, tot de trainer hen komt ophalen.

SH003 De spelers verzamelen, tijdens de wedstrijd, nog niet omgekleed, in de kleedkamer 1 uur voor de start van de wedstrijd en wachten, op een rustige manier, tot de trainer hen komt ophalen.

SH004 Tijdens de verplaatsing van en naar het speelveld zal de speler de bal steeds in de handen houden en in groep, onder verantwoordelijkheid van de trainer, naar het speelveld of de kleedkamer wandelen.

SH005 De speler zal te allen tijde de nodige interesse en inzet tonen en vragen stellen als hij iets niet begrijpt.

SH006 De speler zal steeds de instructies van de trainer opvolgen en niet deze van de supporters.

SH007 De speler speelt te allen tijde volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels en aanvaard elke beslissing van de trainer en scheidsrechter.

SH008 De speler verlaat de training, om te drinken of voor een toiletbezoek, enkel mits toelating van de trainer. Een toiletbezoek proberen we steeds te doen voor en na de training. Tijdens de training wordt dit uitzonderlijk toegestaan.

SH009 De spelers van SPK betalen tijdig hun lidgeld via overschrijving. Bij achterstand van dit lidgeld neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij /zij geen wedstrijden en ontvangt hij/zij geen kledijpakket.

Stiptheid

ST001 We zijn steeds tijdig aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Indien we, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigen we tijdig de nodige personen.

ST002 Bij uitwedstrijden verzamelen we steeds ter plaatse, tenzij anders wordt afgesproken.

ST003 Spelers die een identiteitskaart hebben (vanaf U13), dienen die altijd mee te hebben op wedstrijden. Indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan de wedstrijd!

ST004 Studie heeft altijd voorrang op voetbal. De club zal tijdens de examens het trainingsregime aanpassen, maar voetbal kan ook als ontspanning dienen tijdens deze stressvolle periode.

Verzorging en voeding

VV001 Alle spelers douchen na elke training en wedstrijd. Het niet onmiddellijk douchen na de training kan infecties en blessures veroorzaken (zie paragraaf 6.1.1. over blessurepreventie)

VV002 Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed hebben op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.

VV003 Een gezonde en gevarieerde voeding met een juiste verhouding tussen koolhydraten, proteïnen, groeten en fruit is aan te bevelen.

VV004 Het gebruik van drugs of andere stimulerende middelen wordt niet getolereerd.

Materiaal en veiligheid

MV001 De spelers dragen steeds de voorziene kledij van Sporting Kampenhout op training en wedstrijden. Deze kledij is dan ook netjes, proper en aangepast aan de weersomstandigheden.

MV002 Probeer zoveel mogelijk al het sportgerief zoals sporttassen en trainingsuitrusting te voorzien van een naam.

MV003 Voetbalschoenen worden schoongemaakt aan de borstels buiten.

MV004 Beenbeschermers zijn verplicht, denk aan uw eigen veiligheid.

MV005 Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.

MV006 Voetbaltassen worden tijdens de wedstrijden achtergelaten op de daarvoor bestemde plekken, niet in de kleedkamers. Laat geen waardevolle spullen achter in de voetbalzak.

MV007 Er worden geen sierraden (horloge, ketting, armbandjes, oorbellen, piercings, …) gedragen tijdens training of wedstrijd.

MV008 Als je met een voertuig het sportcomplex betreedt, gelieve de snelheid te matigen.

MV009 De trainer is tijdens trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. Dit kan uitgevoerd worden door spelers of omstaanders, maar de trainer ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Materiaal dat de trainer als onveilig beschouwt, dient niet gebruikt te worden.

Onze partners