Skip to the content

Klik hier om in te schrijven.

Klik hier om in te schrijven.

Klik hier om in te schrijven.

Zomerstage 2024

Klik hier om in te schrijven.

Info Jeugd

Visie Jeugdopleiding

Het motto van Sporting Kampenhout: “Future is Everything”, is een perfecte weerspiegeling van onze visie. Onze jeugdspelers van vandaag, worden onze spelers van de A-kern in de toekomst. Daarom wil Sporting Kampenhout volop inzetten op zijn jeugdopleiding.

 

Logo Sporting Kampenhout

We willen dat alle kinderen van de gemeente Kampenhout kennis maken met onze jeugdopleiding voordat ze 8 jaar worden. Daarom willen we in de toekomst heel nauw gaan samenwerken met de kleuter- en lagere scholen uit onze gemeente. Hierbij willen we vooral in de scholen deze kinderen laten kennismaken met voetbal en met onze werkwijze door initiatielessen te geven en informatiebrochures uit te delen.

Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk jeugdspelers al vanaf de onderbouw gaan begeleiden, wat de kansen op doorstroming zullen vergroten.

 

Logo Sporting Kampenhout

Daarbovenop willen we ook samenwerkingsverbanden sluiten met verschillende clubs uit de regio. Sporting Kampenhout wil hiermee zoveel mogelijk jeugdspelers de kans geven om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau.

Hierbij kunnen we in de eerste plaats de clubs waarmee we samenwerken ondersteunen in het uitbouwen van hun jeugdopleiding. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat jeugdspelers van regionaal niveau een kwalitatieve jeugdopleiding krijgen in hun vertrouwde omgeving, omringd door hun (school)vrienden en kort bij huis.

Wanneer een speler uit deze clubs het regionaal niveau overstijgt, gaan we de speler proberen te overtuigen om aan te sluiten bij ons interprovinciaal traject. Doordat we een samenwerking hebben met de club, hoeft deze speler geen transfer meer aan te vragen en kan deze speler onmiddellijk teruggaan naar zijn oorspronkelijke club, wanneer het interprovinciaal traject toch zou tegenvallen.

Ook voor de clubs is dit verhaal positief aangezien één van hun spelers een kwalitatieve opleiding zal krijgen op een niveau dat de oorspronkelijke club niet kan aanbieden. Wanneer deze speler teruggaat naar hun oorspronkelijk club, krijgen ze ook een betere speler terug.

Logo Sporting Kampenhout

Om een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden is het ook belangrijk om een sterke en grote omkadering te hebben, zodat onze jeugdspelers optimaal kunnen begeleid worden. Daarom streeft Sporting Kampenhout ernaar om elk team te kunnen begeleiden met 2 coaches, waarvan minstens 1 coach het juiste diploma bezit.

Wanneer de teams begeleid worden door 2 coaches kunnen we nog beter differentiëren en een speler nog betere begeleiden. Detailcoaching zal dan nog beter toegepast kunnen worden.

Daarom willen we meer medewerkers aantrekken zodat het takenpakket voor deze medewerker steeds kleiner wordt. Door het aantal taken te verkleinen, kunnen ze meer tijd besteden aan de overblijvende taken, waardoor deze nog beter worden uitgevoerd.

Daarbij streven we ernaar om deze sterke omkadering zo optimaal mogelijk te begeleiden. Hiervoor hebben we onder andere ons opleidingsplan ontwikkeld. Dit opleidingsplan proberen we elk jaar te verbeteren en te optimaliseren.

Om de theorie van dit opleidingsplan te kunnen omzetten naar de praktijk willen we meer en betere opleidingsmomenten organiseren voor onze trainers en coördinatoren.

Sporting Kampenhout wil zijn jeugdspelers zoveel mogelijk een opleiding op zijn of haar eigen niveau aanbieden. Hierbij speelt individuele opvolging een cruciale rol. In de toekomst willen we de spelers dan ook optimaal begeleiden in het verbeteren van hun werkpunten en in het ontwikkelen van hun kwaliteiten.

Logo Sporting Kampenhout

Om de spelers zo individueel mogelijk te begeleiden hebben we niet enkel meer coaches nodig, maar vooral ook meer en betere middelen. Daarom zal Sporting Kampenhout er alles aan doen om hun accommodatie op de Zeypestraat te moderniseren en uit te breiden. Hierdoor kunnen we het trainingsaanbod verhogen, de trainingskwaliteit verbeteren en de kwaliteit en kwantiteit van het materiaal verhogen.

Visie Doorstroming

De A-kern van Sporting Kampenhout is het uithangbord van onze club en hier willen we ook op blijven inzetten. De kenmerken van onze jeugdopleiding willen we dan ook optimaal in onze A-kern zien terugkomen. Technisch onderlegde spelers, aanvallend en attractief voetbal, spelers die initiatief durven nemen, een positieve sfeer op het veld, sportiviteit, …

Logo Sporting Kampenhout

We willen niet alleen de kenmerken van onze jeugdopleiding zien terugkomen, maar vooral ook onze jeugdspelers. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze doorstroming naar de A-kern geoptimaliseerd wordt. Daarom zullen we blijven inzetten op onze postformatie.

Hierbij vinden we het belangrijk om een duidelijke procedure toe te passen. Op deze manier weet de speler perfect welke stappen hij dient te ondernemen, vooraleer dat hij aanspraak kan maken op een plaats in de A-kern. Hiermee vermijden we dat een speler te ongeduldig wordt en/of de moed verliest.

Logo Sporting Kampenhout

We vinden het dan ook belangrijk dat de stappen die dienen genomen te worden, haalbaar zijn voor de speler. Met onze A-kern willen we een stabiel team worden in de amateurklassen.

Aangezien de stap van U19IP naar de amateurklassen heel groot is, willen we een juist aantal tussenstappen toevoegen. Op dit moment speelt ons Future Team in 4de provinciale, maar is het onze ambitie om dit team uiteindelijk in 3de of 2de provinciale te krijgen, zonder hiervoor externe spelers te gebruiken.

Wanneer onze A-kern opnieuw in amateurklassen aantreedt, kan er een nieuwe tussenstap gecreëerd worden, in de vorm van nationale reserven.

Door onze jeugdspelers al deze stappen te laten doorlopen, zal de doorstroming naar onze A-kern geleidelijk verlopen en geven we onze jeugdspelers rustig de tijd om zich te ontplooien en voor te bereiden op de A-kern.

Logo Sporting Kampenhout

Deze spelers willen we ook zo individueel mogelijk gaan voorbereiden op een toekomst in onze A-kern. Daarom stellen we zoveel mogelijk SpK-Talentcoaches aan. Dit zijn ervaren trainers die perfect weten welke stappen deze spelers nog moeten nemen. Hoe individueler deze coaches met hun spelers kunnen werken, hoe beter.

Logo Sporting Kampenhout

Onze ultieme doelstelling, op lange termijn, bestaat er dan ook uit om een A-kern te bezitten die uitkomt in de amateurklassen en is opgebouwd met spelers die hun jeugdopleiding hebben doorlopen bij Sporting Kampenhout.

Ons Future Team dat uitkomt in 2de of 3de provinciale en is opgebouwd met spelers die hun jeugdopleiding bij Sporting Kampenhout hebben doorlopen en voor 90% jonger zijn dan 23 jaar.

Ons team in de nationale reserven is opgebouwd uit spelers die hun jeugdopleiding bij Sporting Kampenhout hebben doorlopen en bestaat voor 90% uit spelers jonger dan 20 jaar.

Blessure & Blessurepreventie

Als voetballen je lust en je leven is, dan is het zuur om geblesseerd aan de kant te staan. Tot op heden komt dit nog te vaak voor door een ondermaatse blessurepreventie. Om het aantal blessures te verminderen heeft Sporting Kampenhout een blessurepreventieplan opgesteld.

Via dit blessurepreventieplan trachten we om trainers, begeleiders, spelers en ouders nuttige tips te bezorgen om het risico op blessures te verminderen.

De club geeft alle spelers de mogelijkheid om vrijblijvend en gratis op consultatie te komen bij de kinesist(e) van de club. De kinesist(e) kan de speler dan behandelen of correct doorverwijzen.

Sociaal-maatschappelijke begeleiding

Naast het ontwikkelen van voetballers vindt Sporting Kampenhout het eveneens prioritair om ook op sociaal-maatschappelijk vlak een gedegen begeleiding aan te bieden. Deze begeleiding trachten we zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leefwereld van elke jeugdvoetballer om ook aan zijn opvoeding een meerwaarde te geven.

Inhoudelijk leggen we hierbij de focus op enerzijds de combinatie studie-voetbal en anderzijds op de integratie binnen het verenigingsweefsel.

Samenwerkingsverbanden

Sporting Kampenhout vindt het belangrijk dat alle jeugdspelers binnen onze regio de kans krijgen om een gedifferentieerde opleiding te krijgen. Enerzijds proberen we deze spelers te vinden door middel van scouting, maar onze voorkeur gaat naar het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Op dit moment heeft Sporting Kampenhout samenwerkingsverbanden met 3 clubs.

Gedragsregels

Sporting Kampenhout is een voetbalvereniging die openstaat voor iedereen die op sportieve wijze in clubverband sport willen beoefenen.

Bij het opstellen van dit intern reglement beoogt Sporting Kampenhout een sfeer te creëren dat een professionele werking mogelijk maakt, maar waar elk lid, jong en oud, zich prettig en veilig voelt en zich als volwaardig lid en vertegenwoordiger van de club gedraagt. De onderstaande kernwoorden zijn dan ook de rode draad van dit intern reglement:

 • SPORTIVITEIT
 • PROFESSIONALITEIT
 • PLEZIER

Sporting Kampenhout sluit zich volledig aan bij onderstaande charters en reglement en zal dusdanig handelen.

Het intern reglement geldt voor alle leden en bezoekers van onze club.

Per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, toeschouwers, …) zijn specifieke gedragsregels opgesteld, die U hierna kan vinden.

Trainingen

De meeste ploegen trainen 3

 • 1x synthetisch,
 • 1x gras,
 • 1x specialisatie training op synthetisch

Kledingpakket

De club wil er naar streven dat iedereen tijdens de trainingen de Sporting Kampenhout NIKE uitrusting draagt!

 • Huidige leden
  • geen verplichte aankoop
  • mogelijkheid tot aankopen met keuze uit 3 pakketen of losse items
 • Nieuwe leden 
  • verplichte aankoop pakket 2 twv €213,- voor €127,80

 

Lidgeld 2020-2021

Heatmap Jeugdspelers

Deze gegevens zijn momenteel niet beschikbaar.

Documenten

Onze partners