Skip to the content

Gedragsregels scheidsrechters

Scheidsrechters worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!

SC001 Als scheidsrechter ben je op de hoogte van het reglement en pas je dit te allen tijde toe.

SC002 Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

SC003 Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

SC004 Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.

MV008 Als je met een voertuig het sportcomplex betreedt, gelieve de snelheid te matigen.

Onze partners