Skip to the content

Inleiding

Sporting Kampenhout is een voetbalvereniging die openstaat voor iedereen die op sportieve wijze in clubverband sport willen beoefenen.

Bij het opstellen van dit intern reglement beoogt Sporting Kampenhout een sfeer te creëren dat een professionele werking mogelijk maakt, maar waar elk lid, jong en oud, zich prettig en veilig voelt en zich als volwaardig lid en vertegenwoordiger van de club gedraagt. De onderstaande kernwoorden zijn dan ook de rode draad van dit intern reglement:

  • SPORTIVITEIT
  • PROFESSIONALITEIT
  • PLEZIER

Sporting Kampenhout sluit zich volledig aan bij onderstaande charters en reglement en zal dusdanig handelen.

Het intern reglement geldt voor alle leden en bezoekers van onze club.

Per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, toeschouwers, …) zijn specifieke gedragsregels opgesteld, die U hierna kan vinden.

Onze partners