Skip to the content

Documenten

Procedure bij blessure

Schema procedure bij blessure

Ongevalaangifte

Toch een blessure? Welke voorzorgsmaatregelen men ook neemt, blessurevrij zal het nooit gehouden kunnen worden.

Heel wat spelers weten niet wat hen te doen staat bij kwetsuren opgelopen tijdens een training of een wedstrijd.

Daarom een kort overzicht:

Bij een kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd dient de speler contact op te nemen met de huisarts en laat hij een formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” invullen. Dit formulier kan u vragen aan de afgevaardigde, secretaris of trainer. Het formulier is ook te verkrijgen in de kantine. Je vindt het formulier ook onderaan deze pagina. Het formulier dient wel in kleur en recto/verso afgedrukt te worden.

Dit formulier dient u zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan onze secretaris samen met een klever van de mutualiteit.

ELINCKX André
Voortstraat 41A
1910 Kampenhout
016/65.78.36
andre.elinckx@telenet.be

Bij eventuele apotheekkosten vraagt u aan de apotheker een factuur, teneinde dit later ook te kunnen indienen.

Na een tiental dagen ontvangt onze secretaris een “ GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN SPELHERVATTING”. De secretaris bezorgt u dit formulier.

Bij genezing van de kwetsuur laat u dit vaststellen door de geneesheer die het formulier “HERSTEL EN SPELHERVATTING” invult. Dit bezorgt u onmiddellijk aan onze secretaris.

!!! Opgelet: toch voetballen zonder herstelattest = op eigen risico !!!

U gaat met alle doktersbriefjes en rekeningen naar de mutualiteit. Van de mutualiteit ontvangt u een nota van alle remgelden (=wat u zelf moet betalen).

Deze nota van de mutualiteit en de eventuele factuur van de apotheker geeft u af aan de secretaris, die alles doorstuurt naar de vfv.

Het bedrag van de tussenkomsten wordt door de dienst ongevallen van de vfv doorgestuurd naar Sporting Kampenhout.

Het bedrag wordt via overschrijving op uw bankrekening gestort. Indien uw bankrekeningnummer wijzigt of indien het nummer waarop gestort mag worden verschilt van datgene waarmee het lidgeld voldaan is, gelieve dit dan te laten weten.

Bij elke terugbetaling houdt de vfv automatisch 14 euro administratiekosten af. Indien u maar eenmalig de dokter moet raadplegen heeft het dus geen zin een ongeval aan te geven. Kosten door kinesitherapie worden enkel terugbetaald, indien dit op het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” is vermeld.

Als er meerdere behandelingen nodig zijn dan vermeld, gelieve dan een kopie van het medisch voorschrift over te maken aan onze secretaris vooraleer de nieuwe reeks begint, let op telkens reeksen van 9 behandelingen.

Bij eventuele hospitalisatie worden de kosten enkel vergoed voor een gemeenschappelijke kamer. Het is aan te raden een geconventioneerde dokter te nemen.
De artsen organisaties en de ziekenfondsen sluiten een akkoord over de tarieven van de honoraria die de dokters mogen aanrekenen. Een geconventioneerde geneesheer verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen (die door de verzekering niet worden terugbetaald).

De club staat niet in voor het bedrag dat de sportverzekering niet terugbetaald. !!!

Altijd adres van de werkgever bij het ongeval formulier voegen!!!

Hervatting na blessure

Bij (sport)bessures van wat voor aard dan ook, is heet belangrijk dat men zo snel mogelijk start met revalidatie- of hersteltraining. De reden om zo snel mogelijk te starten is om de conditionele achteruitgang te beperken.

De hersteltraining wordt natuurlijk wel in samenspraak met en na goedkeuring van de fysiotherapeut, behandelde arts of lid van de medische staf gestart.

Het protocol dat bij de hersteltraining gebruikt wordt werd opgesteld volgens de principes van de Rehaboom©. Hierbij komen stap voor stap de motorische grondeigenschappen: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie aan bod.

Deze motorische grondeigenschappen zullen getraind worden, aangevuld en in combinatie, met sport specifieke oefeningen en/of bewegingen.

Onze partners