Skip to the content

Blessurepreventieplan

  • Als voetballen je lust en je leven is, dan is het zuur om geblesseerd aan de kant te staan. Tot op heden komt dit nog te vaak voor door een ondermaatse blessurepreventie. Om het aantal blessures te verminderen heeft Sporting Kampenhout een blessurepreventieplan opgesteld.

  • Minder blessures vergroot het spelplezier en de ontwikkeling van de speler. Hoe meer tijd dat de speler tijdens de opleiding spendeert met het revalideren en het overwinnen van de angst om opnieuw geblesseerd te raken, is tijd die niet kan gespendeerd worden aan de ontwikkeling als voetballer. Een blessure zorgt vaak voor interne en externe littekens waardoor de speler makkelijker kan hervallen.

  • Via dit blessurepreventieplan trachten we om trainers, begeleiders, spelers en ouders de nodige informatie en kennis te bezorgen om het risico op blessures te verminderen.

  • Sporting Kampenhout tracht de spelers de nodige lichaamscontrole aan te leren doorheen de gehele opleiding. Als de speler het eigen lichaam perfect onder controle heeft, zal de speler minder verzwikkingen oplopen, minder struikelen, …

  • Alle trainingen binnen Sporting Kampenhout worden opgebouwd volgens het TOP-plan. Hierdoor beschikken alle trainingen over een goede warming-up en cooling-down, maar ook over voldoende evenwichtige oefeningen, gedifferentieerd volgens doelgroep, waardoor de belasting op het lichaam wordt beperkt.

  • Alle trainers van Sporting Kampenhout hebben de instructie om enkel te trainen in een veilige omgeving. Onveilig materiaal of moeilijk bespeelbare terreinen worden niet gebruikt.

  • De spelers van Sporting Kampenhout worden geacht zich aan de kledingvoorschriften te houden zoals beschreven in het intern reglement onder gedragscode MV001.

  • Als tijdens een training of wedstrijd een blessure optreedt zal de trainer meteen gepast optreden. De trainers zal de blessure zo preventief mogelijk proberen inschatten en de juiste instructie te geven in het belang van de speler, dus ongeacht het verdere verloop van de training of wedstrijd.

  • De club geeft alle spelers de mogelijkheid om vrijblijvend en gratis op consultatie te komen bij de kinesist(e) van de club. De kinesist(e) kan de speler dan behandelen of correct doorverwijzen.
Onze partners