Skip to the content

Algemene Gedragsregels

ALG01 We tonen respect voor iedereen!

We uiten dit door:

 • Te allen tijde vriendelijk te zijn voor clubmedewerkers,
 • Niemand te discrimineren,
 • Geen racistische opmerkingen te geven,
 • Behulpzaam te zijn,
 • De training niet opzettelijk te storen,
 • Niet te stelen, gevonden goederen worden steeds aan een clubverantwoordelijke afgegeven. Verloren goederen kunnen steeds worden opgehaald op de hiervoor voorziene plekken,
 • Geweld te plegen, …

 

ALG02 We gedragen ons altijd sportief! Ook als anderen minder sportief zijn.

We uiten dit door:

 • Geen kritiek te geven op de scheidsrechter, trainers, medespelers, supporters en tegenstander,
 • De bal buiten de trappen indien verzorging nodig is,
 • De bal terug te geven, als de tegenstander in balbezit was, na de verzorging,
 • De tegenstander te feliciteren na de wedstrijd,
 • Excuses aan te bieden na een fout, …

 

ALG03 We tonen respect voor de infrastructuur en het materiaal!

We uiten dit door:

 • Het materiaal steeds met de nodige voorzichtigheid te behandelen,
 • Het materiaal steeds op de afgesproken plek terug te plaatsen,
 • Geen opzettelijke beschadigingen toe te brengen aan materiaal, kledij en infrastructuur,
 • De infrastructuur trachten netjes te houden,
 • Eventuele beschadigingen te melden aan een verantwoordelijke van de club, …

 

ALG04 Het team zet zich in voor ons, wij zetten ons in voor het team! Vele handen maken licht werk!

We uiten dit door:

 • Als speler, zoveel mogelijk aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden,
 • De spelers aan te moedigen, maar het coachen over te laten aan trainers en spelers,
 • Bij uitwedstrijden te ondersteunen bij het vervoer,
 • Afwisselend de wedstrijdtenue te wassen en fruit mee te brengen voor tijdens de pauze,
 • Een handje toe te steken als de club een actie of evenement organiseert ten voordele van de club,
 • De club te ondersteunen in het bereiken van de vooropgestelde doelen, …
Onze partners