Skip to the content

Gedragsregels ouders

Ouders zijn voor onze jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor de ouders van onze spelers:

Ouders worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!

OU001 Een ouder heeft een voorbeeldfunctie voor het eigen kind en gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de ouders het voorbeeld niet geven.

OU002 Een ouder is op de hoogte van de gedragsregels van de spelers en handelt naar behoren.

OU003 Het speelveld is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en medewerkers van de club. Ouders en supporters blijven te allen tijde achter de omheining.

OU004 Breng de club op de hoogte van eventuele veranderingen binnen de gezinssituatie, adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, eventuele medische aandoeningen van de spelers, …

OU005 Als het kind geen interesse heeft in voetbal, raden wij aan ook niet voor deze hobby te kiezen.

OU006 Probeer interesse en betrokkenheid te tonen in de hobby van het kind. Zo blijft het kind gemotiveerd in het uitoefenen van hun hobby.

OU007 Probeer steeds positief te zijn in de feedback naar het kind. Een werkpunt wordt makkelijker aanvaard als het omringd wordt door positieve punten.

OU008 Probeer opmerkingen en ontevredenheden enkel in intieme sfeer met de juiste medewerker van de club te bespreken. Een positieve omgeving is een aangename omgeving voor het kind.

OU009 Gelieve het sportcomplex niet te betreden met een voertuig, maar deze op de parking te laten staan.

Onze partners