Skip to the content

'Future is Quality'

Sporting Kampenhout wil te allen tijde een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden zodat elke jeugdspeler zich maximaal kan ontwikkelen.

Logo Sporting Kampenhout

Hiervoor heeft Sporting Kampenhout een eigen opleidingsplan uitgewerkt waarin we proberen om alle voetbaleigenschappen tijdens de meest gevoelige periode in de ontwikkeling van een jeugdvoetballer, aan te bieden, zodat een maximale progressie mogelijk gemaakt wordt. Dit opleidingsplan wordt elk seizoen aangepast om ervoor te zorgen dat het opleidingsniveau blijft groeien.

Logo Sporting Kampenhout

Een goede omkadering is dan ook essentieel. Sporting Kampenhout biedt interne opleidingen aan en motiveert de eigen staf tot het volgen van de nodige bijkomende, externe opleidingen. Trainers met de nodige ervaring en opleiding kunnen hiermee het TOP-plan op een kwalitatieve wijze omzetten naar de praktijk.

Logo Sporting Kampenhout

Om een maximale progressie mogelijk te maken vinden wij het belangrijk dat elke speler zich in een veilige en gedifferentieerde omgeving kan ontwikkelen. Door interprovinciaal en regionaal voetbal aan te bieden, kunnen we al een groot aantal spelers zich op hun eigen niveau laten ontwikkelen. Maar het aanbod willen we alvast verder uitbreiden.

Logo Sporting Kampenhout

Aan het einde van de jeugdopleiding wil Sporting Kampenhout hun spelers optimaal begeleiden in hun overgang naar de seniorenteams. Hiervoor heeft Sporting Kampenhout een postformatie-plan opgesteld om de doorstroming van de meest getalenteerde spelers naar de A of B-kern te versoepelen. Door gebruik te maken van vaste processen proberen we voor elke speler een zo veilig mogelijke overgang te creëren naar een prestatiegerichte omgeving.

Logo Sporting Kampenhout

Sporting Kampenhout wil met hun A-kern ook een vaste waarde worden in het Belgisch amateurvoetbal. Hierbij willen we een constante doorstroming van eigen jeugdspelers garanderen in de A-kern, die opgebouwd is met spelers vanuit de regio.

'Future is Cooperation'

Sporting Kampenhout hecht veel belang aan de onderlinge relaties met de naburige clubs en wil er dan ook op toezien dat ook deze jeugdspelers een kwalitatieve en gedifferentieerde opleiding kunnen genieten. Erop toezien dat elke jeugdspeler in de regio een opleiding op zijn of haar niveau kan genieten, is dan ook een belangrijke doelstelling van Sporting Kampenhout.

 • Regionaal, provinciaal en interprovinciaal niveau wordt aangeboden aan alle jeugdspelers uit de regio, m.a.w. alle spelers kunnen zich op het eigen niveau ontwikkelen waardoor een maximale progressie mogelijk wordt.

 • Als er een team met een spelersnood of –overschot kampt, kunnen spelers, van hetzelfde niveau, verplaatst worden naar een ander team. Hierdoor kunnen maximale speelkansen aangeboden worden aan alle jeugdspelers.

 • Geen financiële concurrentie meer aangezien de lidgelden en vergoedingen op elkaar kunnen afgestemd worden. Hierdoor hebben spelers en trainers geen financieel voordeel bij het veranderen van club.

 • Evenementen kunnen op elkaar afgestemd worden. Hierdoor kan men een hoger bezoekersaantal bereiken, ervaringen uitwisselen en vrijwilligers delen.

 • Als er een team met een tekort of een teveel aan trainers kampt, kunnen deze uitgewisseld of gedeeld worden.

 • Ervaringen, werkmethodes, trainers, vrijwilligers, … kunnen gedeeld worden.

 • Financiële voordelen kunnen bekomen worden aangezien producten in grotere aantallen kunnen aangekocht worden.

'Future for Everyone'

Sporting Kampenhout wil IEDEREEN de mogelijk geven om van een kwalitatieve opleiding te genieten. Hierdoor biedt Sporting Kampenhout al een gevarieerd pakket aan en hebben we ook de intentie om dit verder uit te breiden.

Om dit mogelijk te maken, zonder de kwaliteit van de jeugdopleiding in het gedrang te brengen, heeft Sporting Kampenhout hier een instroomprocedure voor gecreëerd.

Logo Sporting Kampenhout

Jongens

 • Alle jongens t.e.m. 8 jaar (onderbouw) zullen meteen toegelaten worden tot onze jeugdopleiding. Sporting Kampenhout zal er ook voor zorgen, door samen te werken met de plaatselijke scholen, dat alle kinderen al kennis hebben gemaakt met Sporting Kampenhout voordat ze deze leeftijd bereiken.

 • Alle jongens tussen 8 en 12 jaar (middenbouw), die in de gemeente Kampenhout wonen zullen worden toegelaten tot onze jeugdopleiding. Sporting Kampenhout vindt het belangrijk dat elke jeugdspeler jonger dan 13 jaar de mogelijk krijgt om, binnen de gemeente, zijn favoriete sport te beoefenen.

 • Jongens, ouder dan 8 jaar, die niet in de gemeente Kampenhout wonen, zullen enkel worden toegelaten als er nog plaats is in het team dat het beste bij zijn niveau aansluit. Als hier geen plaats meer is, verwijzen we deze speler graag door naar een ander team binnen onze samenwerking.

 • Jongens, ouder dan 13 jaar, zullen enkel worden toegelaten als er nog plaats is in het team dat het beste bij zijn niveau aansluit. Als hier geen plaats meer is, verwijzen we deze speler graag door naar een ander team binnen onze samenwerking. Bij jongens, ouder dan 13 jaar, maken we geen onderscheid meer tussen inwoners en niet-inwoners van Kampenhout. Vanaf deze leeftijd gaan deze kinderen naar het secundair onderwijs en zijn ze veel mobieler dan jongere kinderen. In deze leeftijdsfase geeft Sporting Kampenhout dan ook prioriteit aan de speelmogelijkheid van alle spelers die langere tijd lid zijn van de club.

Logo Sporting Kampenhout

Meisjes

Alle meisjes die in de gemeente Kampenhout wonen zullen via Sporting Kampenhout de mogelijk krijgen om te voetballen. Ofwel binnen onze eigen club (IP-niveau of regionaal niveau) ofwel binnen Miecroob Veltem (meisjesvoetbal, dames 1ste provinciale, Redavo), een club binnen onze samenwerking.

Logo Sporting Kampenhout

G-team

Alle jongens en meisjes met een beperking zullen worden toegelaten tot het G-team.

Onze partners