Skip to the content

Gedragsregels trainers en afgevaardigden

Trainers en afgevaardigden worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!

TR001 De trainer is op de hoogte van de specifieke gedragskenmerken van de eigen leeftijdsgroep en behandelt deze spelers naar behoren.

TR002 De trainer wordt geacht te allen tijde het jaarplan, beschreven in het TOP-plan, te implementeren.

TR003 De trainer wordt geacht te allen tijde ernaar te streven om de doelstellingen, beschreven in het TOP-plan, te behalen.

TR004 De trainer wordt geacht zijn training op te bouwen volgens de basisprincipes van het TOP-plan, beschreven in paragraaf 3.5

TR005 De trainer wordt geacht de wedstrijden te coachen volgens de basisprincipes van het TOP-plan, beschreven in paragraaf 3.6

TR006 De trainer zorgt dat elke speler, te allen tijde, minstens 50% van de wedstrijd speelt.

TR007 De trainer stemt de oefeningen af op de weersomstandigheden om blessures en ziekte te vermijden, maar ook om de velden niet extreem te bellasten.

TR008 De trainer volgt het advies op van een arts of kinesist bij het beantwoorden van de vraag, of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

TR009 Verzorgt de trainings- en wedstrijd gerelateerde communicatie met de eigen spelers/ouders.

TR010 De afgevaardigde draagt, in samenspraak met de trainer, de verantwoordelijkheid over het invullen van het wedstrijdformulier.

TR011 De trainer heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de trainer het voorbeeld niet geeft.

TR012 De trainer draagt de verantwoordelijkheid over zijn spelers van het moment dat zij in de kleedkamer aanwezig zijn, op het afgesproken tijdstip, tot de spelers kleedkamers mogen verlaten na de training of wedstrijd.

TR013 De trainer en afgevaardigde zijn verantwoordelijk voor het proper achterlaten van de kleedkamers.

TR014 De trainer is op de hoogte van de gedragsregels van de spelers, beschreven in paragraaf 4.3. en handelt naar behoren.

ST001 We zijn steeds tijdig aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Als we, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigen we tijdig de nodige personen.

MV008 Als je met een voertuig het sportcomplex betreedt, gelieve de snelheid te matigen.

MV009 De trainer is tijdens trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. Dit kan uitgevoerd worden door spelers of omstaanders, maar de trainer ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Materiaal dat de trainer als onveilig beschouwt, dient niet gebruikt te worden.

 

Onze partners