Skip to the content

Belangrijke mededeling

Sporting Kampenhout is aan haar 3de jaargang bezig en de club heeft, het moet gezegd, al een flinke groei doorgemaakt. De degradatie uit 3de nationale niet in acht genomen, kunnen we stellen dat de club er op alle vlakken alleen maar op voortuitgegaan is. Zowel op sportief vlak (senioren en jeugd) als qua omkadering. We zijn nog niet waar we op termijn willen staan maar daar wordt hard aan getimmerd. De doelstelling blijft dezelfde: een gezonde club, met een verhoogde doorstroming van eigen jeugd naar het 1ste elftal en een verbeterde infrastructuur. 

 

Net daarom is continuïteit binnen het bestuur van belang.  De juiste mensen op de juiste plaats, is een vereiste om onze langetermijnvisie te bewaken en te verwezenlijken. 

 

We zijn nu op een moment gekomen waarop we enkele eerste organisatorische en structurele aanpassingen gaan doorvoeren. Over een eerste van die aanpassingen, is gisteren op de bestuursvergadering consensus ontstaan en deze zal na het lopende seizoen doorgevoerd worden. 

 

Huidig T1, David Pannis, zal na dit seizoen stoppen als hoofdtrainer en de taak van Algemeen Manager op zich nemen. Concreet betekent dit, dat hij opnieuw voltijds bestuurslid wordt en in nauwe samenwerking met de voorzitter mee zal instaan voor het dagelijks beheer van de club. Hij blijft onrechtstreeks betrokken bij de samenstelling van de A-kern en doorstroming van de eigen jeugd maar zal zich daarnaast eveneens bezighouden met optimalisatie van onze werkingskosten, verdere commerciële uitbouw en verbetering van de infrastructuur.

 

Gesprekken met een nieuwe T1 zijn volop aan de gang en de aanduiding van een nieuwe sportief manager hopen we ook begin 2020 te realiseren. 

 

Nogmaals, de ambities van de club op korte en lange termijn blijven ongewijzigd. Deze volgende stap is een weldoordachte beslissing van alle partijen i.f.v. de verdere groei van Sporting Kampenhout en we zijn ervan overtuigd dat dit ons nog sterker zal maken naar de toekomst toe!

 

Ook wat de omkadering van de jeugdwerking betreft, wordt verder nagedacht en ook daar hopen we in het voorjaar van 2020 eerste knopen te kunnen doorhakken.

 

Uiteraard wensen we David te bedanken voor z'n verwezenlijkingen als sportief  manager en als T1. En wie weet, kan hij in mei nog een mooie kroon op z'n werk en dat van z'n collega's zetten!!

About the author

Onze partners